صنعت و اقتصاد

سولفات روی

سولفات روی

09386020422
لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی صنعت و اقتصاد به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با صنعت و اقتصاد در زنجان ایران
اگر شما هم در زمینه صنعت و اقتصاد فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

کنسانتره کبالت

شرکت بهین ر وش آت ور در تاریخ1391/11/4 با شماره ثبت 9934 با مجم وعه ای متکی به دانش فنی در سه زمینه شیمی، مکانیک و اقتصاد به ثبت رسید و ا ولین ایده مدیران و سهامداران آن برداشتن گامهای صنعتی و کاربردی در زمینه صنعت ر وی یعنی صنعت ا ول ا کنسانتره کبالت خوراک دام و طیور تولد ککنده داخلی رنگدانه های تیره رنگ های سرامیکی صنایع کاشی کربن
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶
sidebar-ads

سولفات منگنز

شرکت بهین ر وش آت ور در تاریخ1391/11/4 با شماره ثبت 9934 با مجم وعه ای متکی به دانش فنی در سه زمینه شیمی، مکانیک و اقتصاد به ثبت رسید و ا ولین ایده مدیران و سهامداران آن برداشتن گامهای صنعتی و کاربردی در زمینه صنعت ر وی یعنی صنعت ا ول ا سولفات منگنز خوراک دام و طیور مواد مغذی برای رشد گیاهان زردی رگبرگ ها کشاورزی تولید کننده داخلی
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶
sidebar-ads

تولید کننده کربنات منگنز

شرکت بهین ر وش آت ور در تاریخ1391/11/4 با شماره ثبت 9934 با مجم وعه ای متکی به دانش فنی در سه زمینه شیمی، مکانیک و اقتصاد به ثبت رسید و ا ولین ایده مدیران و سهامداران آن برداشتن گامهای صنعتی و کاربردی در زمینه صنعت ر وی یعنی صنعت ا ول ا
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶
sidebar-ads

پارچه تنظیف و پارچه متقال در تهران 09128629299

ت ولید و پخش پارچه تنظیف و متقال در تهران و کرج 09128629299فر وش و پخش ان واع پارچه تنظیف ، تنظیف ر ولی و تخت پلی استر ،تمام پنبه ، فلامنت و ... (( ایمن پخش ناصری )) پخش ان واع تنظیف در ان واع زیر بص ورت کلی و جزئی : تنظیف ر ولی و ت پارچه تنظیف تنظیف رولی تنظیف تخت تنظیف سفارش مخصوص پارچه متقال متقال روسی تنظیف سفید شده تمام
 • شهر زنجان
 • 09128629299
 • پنجشنبه ۱۰ فروردین ۹۶
sidebar-ads

ساوالان پلاستیک ساخت انواع محصولات پلاستیکی

ساخت ان واع محص ولات پلاستیکی،ت ولید کننده ظر وف پلاستیکی با مدیریت علیرضا آتش نما شرح فعالیت: با بیش از سی سال سابقه در ت ولید ظر وف تلفن ثابت: 02432221020 فکس:02432221019 تلفن همراه:09121413253 ساخت انواع محصولات پلاستیکی تولید کننده ظروف پلاستیکی ساوالان پلاستیک
 • شهر زنجان
 • 09121413253
 • سه شنبه ۲۵ آبان ۹۵
sidebar-ads

کنسانتره کبالت Co2o3 و CoS

کنسانتره کبالت Co2o3 و CoS کنسانتره کبالت با خل وص حد ود 30% تنها رقیب محص ولات وارداتی بد ون ناخالصی و عناصر مزاحم جهت مصارف ت ولید رنگ های صنعتی مناسب برای ت ولید س ولفات کبالت جهت خ وراک دام و طی ور ت ولید رنگدانه های تیره در رنگ های سکنسانتره کبالت کبالت 30% سولفات کبالت رنگ های سرامیکی رنگ های پایه تیره رنگدانه کنستانتره کبالت
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶
sidebar-ads

کربنات منگنز Mnco3

کربنات منگنز Mnco3 کربنات منگنز ایرانی با درصد خل وص بالای 40% بد ون ناخالصی و عناصر مزاحم کربنات منگنز جهت ت ولید مفت ول های ج وشکاری، ت ولید سرامیک، ت ولید فلز ر وی و ... در کشا ورزی به عن وان ریز مغذی جهت تامین ط ولانی مدت منگنز م ورد نیکربنات منگنز کربنات منگنز 40% کربنات منگنز 44% سولفات منگنز کربنات منگنز ایرانی مصرف در صنایع روی ال
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶
sidebar-ads

سولفات منگنز 30%

ت ولید و فر وش س ولفات منگنز 30% کاربردس ولفات منگنز (MnSo4) قابل استفاده در صنعت، کشا ورزی، خ وراک دام و طی ور و ... بد ون ناخالصی و عناصر مزاحم بسته بندی گ ونی های 25 کیل ویی د و جداره سولفات منگنز سولفات منگنز کشاورزی سولفات منگنز 18 تا 20% سولفات منگنز %24 سولفات منگنز 30% کود منگنز
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶
sidebar-ads

سولفات مس 22 تا 24%

س ولفات مس کریستالی 5 آبه س ولفات مس (CuSo4) با کاربردهای کشا ورزی، پزشکی، صنعتی و صنایع شیمیایی بد ون ناخالصی و عناصر مزاحم بسته بندی در گ ونی های 20 کیل ویی د و جداره س ولفات مس 22 تا 24% سولفات مس سولفات مس 22% سولفات مس 24% کات کبود مس صنعتی سولفات مس 5 آبه سولفات مس 5 ابه کود مس کشاور
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶
sidebar-ads

سولفات روی 34% و 24% و 17%

س ولفات ر وی 34% و 24% و 17% با فرم ول شیمیایی ZnSo4.7H2o س ولفات ر وی ت ولیدی این شرکت پ ودری سفید رنگ، کاملا خشک و بد ون ناخالصی و عناصر مزاحم است. س ولفات ر وی به عن وان مکمل غذای دام و طی ور و ک ود کشا ورزی کاربرد دارد. ر وی عنصری است که بسولفات روی 34% سولفات روی 24% سولفات روی 17% روی کشاورزی خوراک روی دام و طیور کود ریزمغذی کمبود روی
 • شهر زنجان
 • 09122416081
 • یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶